Въпросите как е възникнал животът на Земята и дали сме сами във Вселената вълнува не малко хора на планетата ни. Целта на курса е да запознае студентите със съвременните научни разбирания за историята на Вселената, стуктурата на галактиките, молекулярните облаци, еволюцията и фундаменталните характеристики на звездите, междузвездната среда. Разглеждат се въпросите за образуването и ранната история на Слънчевата система, както и на живота на планетата Земя. Застъпена е темата за търсене на извънземен живот във и извън Слънчевата система. Разглеждат са парадоксът на Ферми и уравнението на Дрейк, имащи отношение към съществуването на извънземни цивилизации.

Целта на курса по „Геофизика“ е да запознае студентите с основните процеси и явления в планетата Земя и обясняване на тези явления на базата на известните физични закони. Курсът дава основни знания по гравиметрия, геомагнетизма, геоелектриката, геотермията, глобалната тектоника и приложната геофизика. Силно застъпена е темата за сеизмологията (характеристики на земетресението, видове сеизмични вълни, разпространение на сеизмичните вълни, сеизмични скали, видове земетресения, сеизмична активност).

Курсът по „Геофизика“ дава възможност на студентите да осъзнаят основните физични закони и процеси в действие, т.е. приложени към конкретни природни явления. По такъв начин у тях се изгражда навика не само да регистрират явленията, които ни заобикалят, но да се стремят към тяхното обяснение.