Понастоящем архитектурата и инфраструктурата на съвременните видове информационни и комуникационни технологии и съоръжения представляват общ сбор от развиващи се нормативни документи, стандарти и решения, които намират пряко приложение в развитието и еволюцията на автоматизираните информационни системи и мрежи (АИС/М). Съвременното общество използва редовно вече всички съвременни технологии като мобилни смарт телефони, таблети, преносими компютри, но успоредно с тях киберпрестъпниците намират изключително много уязвимости и слаби места в мобилните и настолните операционни системи.

Целта на киберпрестъпниците е да експлоатират намерената уязвимост в компютърната машина-жертва, с цел получаване на достъп до всички ресурси на нея. С помощта на съвременните видове злонамерени софтуерни инструменти киберпрестъпниците успяват да получат информация за номера на кредитната карта, секретния код на кредитната карта с цел източване на финансовите средства от жертвата. По този начин се появява остра нужда от защита на предаваната информация между устройствата. Поради тази причина служителите по сигурността на автоматизираните информационни системи и мрежи (АИС/М), служителите по развитие и експлоатация на (АИС/М), администраторът по сигурността, както и потребителите на АИС/М, анализатори и научни изследователи по информационна сигурност трябва да намират начини, средства и решения за откриване и защита от съвременните видове кибератаки. Киберпрестъпниците са в действителност изключително ерудирани и умни програмисти, които знаят в детайли всички слаби и силни места на старите и новите стандарти за предаване на данни и защита на информацията.