Информация за защита на личните данни и политиката на бисквитките в университетската платформа на ШУ

Страницата показва категориите по подразбиране и целите за запазване на лични данни. Отделни раздели могат да имат по-специфични категории и цели от показаните тук.

Университетска платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"

Категория

Course data

Данни за курса в платформата за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"!

Официална страница на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" по отношение на защитата на личните данни.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика по защита на личните данни, утвърдена със Заповед № РД-10-1074/25.05.18 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Шуменският университет поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Като субект на лични данни Вие имате права, които са подробно описани в нашата Декларация за поверителност на личните данни.

Искането за упражняване на Вашите права се осъществява чрез попълване на Образец на форма за искане, която трябва да изпратите до нашето Длъжностно лице по защита на данните на посочените по-долу координати за връзка

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:

 • Име: Горан Проданов
 • Адрес: България, гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Ректорат, каб. 116 Б
 • Телефон: 054 / 830 495 (вътр. 187)
 • Мобилен: 0899 906286
 • E-maildpo@shu.bg

====================================================================================================================================
Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" използва „Бисквитки“ (cookies).

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се поместват на персоналния компютър, лаптоп, таблет или смартфон на потребителя от посетения уеб сайт и се използват за осигуряване на по-ефективното функциониране на дадения уеб сайт.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"  може да използва „бисквитки“ за подобряване на функционалността и за приспособяване на платформата към конкретните нужди на потребителите, за подобряване на работата на потребителите с модулите, за получаване на обратна информация за удовлетвореността на потребителите и за комуникиране с потребителите и на други места в Интернет пространството.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" спазва стриктно политиката на бисквитките на Moodle Pty Ltd. и използва същите бисквитки, които са описани в официалната страница на Moodle Pty Ltd.

Уеб браузърите, с които се зарежда Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", позволяват изтриване на всички „бисквитки“ по всяко едно време. За да бъде извършена тази операция, всеки потребител може да влезе в настройките на съответния браузър и изтрие менюто със съхранените бисквитки. Ако бисквитките бъдат изтрити, тогава някои от функциите на платформата може вече да не бъдат достъпни за потребителя.

Цел

Assessment data

Обработка и оценка на данните на потребителите в платформата за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"!

Официална страница на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" по отношение на защитата на личните данни.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика по защита на личните данни, утвърдена със Заповед № РД-10-1074/25.05.18 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Шуменският университет поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Като субект на лични данни Вие имате права, които са подробно описани в нашата Декларация за поверителност на личните данни.

Искането за упражняване на Вашите права се осъществява чрез попълване на Образец на форма за искане, която трябва да изпратите до нашето Длъжностно лице по защита на данните на посочените по-долу координати за връзка

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:

 • ИмеГоран Проданов
 • Адрес: България, гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Ректорат, каб. 116 Б
 • Телефон: 054 / 830 495 (вътр. 187)
 • Мобилен: 0899 906286
 • E-maildpo@shu.bg

====================================================================================================================================
Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" използва „Бисквитки“ (cookies).

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се поместват на персоналния компютър, лаптоп, таблет или смартфон на потребителя от посетения уеб сайт и се използват за осигуряване на по-ефективното функциониране на дадения уеб сайт.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"  може да използва „бисквитки“ за подобряване на функционалността и за приспособяване на платформата към конкретните нужди на потребителите, за подобряване на работата на потребителите с модулите, за получаване на обратна информация за удовлетвореността на потребителите и за комуникиране с потребителите и на други места в Интернет пространството.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" спазва стриктно политиката на бисквитките на Moodle Pty Ltd. и използва същите бисквитки, които са описани в официалната страница на Moodle Pty Ltd.

Уеб браузърите, с които се зарежда Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", позволяват изтриване на всички „бисквитки“ по всяко едно време. За да бъде извършена тази операция, всеки потребител може да влезе в настройките на съответния браузър и изтрие менюто със съхранените бисквитки. Ако бисквитките бъдат изтрити, тогава някои от функциите на платформата може вече да не бъдат достъпни за потребителя.
Период за съхраняване
1 години
Законосъобразно основание
Съгласие (GDPR Чл. 6.1(а)) Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели
Жизненоважни интереси (GDPR Чл. 6.1(г)) Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице
Задача от обществен интерес (GDPR Чл. 6.1(д)) Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора
Легитимни интереси (GDPR Чл. 6.1(е)) Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете
Причини за обработка на личните данни
Изрично съгласие (GDPR Чл. 9.2(а)) Субектът на данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни за една или повече конкретни цели, освен когато в правото на Съюза или правото на държава членка се предвижда, че посочената в параграф 1 забрана не може да бъде отменена от субекта на данни
Законните дейности на фондация, сдружение или друга структура с нестопанска цел (GDPR Чл. 9.2(г)) Обработването се извършва при подходящи гаранции в хода на законните дейности на фондация, сдружение или друга структура с нестопанска цел, с политическа, философска, религиозна или синдикална цел, при условие че обрабо­ тването е свързано единствено с членовете или бившите членове на тази структура или с лица, които поддържат редовни контакти с нея във връзка с нейните цели, и че личните данни не се разкриват без съгласието на субектите на данните
Данните са направени обществено достояние от субекта (GDPR Чл. 9.2(д)) Обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните
Важен обществен интерес (GDPR Чл. 9.2(ж)) Обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на основание правото на Съюза или правото на държава членка, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните
Архивиране в обществен интерес, за научни/исторически/статистически цели (GDPR Чл. 9.2(й)) Обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, на основание правото на Съюза или правото на държава членка, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните

Потребители

Категория

Course data

Данни за курса в платформата за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"!

Официална страница на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" по отношение на защитата на личните данни.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика по защита на личните данни, утвърдена със Заповед № РД-10-1074/25.05.18 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Шуменският университет поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Като субект на лични данни Вие имате права, които са подробно описани в нашата Декларация за поверителност на личните данни.

Искането за упражняване на Вашите права се осъществява чрез попълване на Образец на форма за искане, която трябва да изпратите до нашето Длъжностно лице по защита на данните на посочените по-долу координати за връзка

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:

 • Име: Горан Проданов
 • Адрес: България, гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Ректорат, каб. 116 Б
 • Телефон: 054 / 830 495 (вътр. 187)
 • Мобилен: 0899 906286
 • E-maildpo@shu.bg

====================================================================================================================================
Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" използва „Бисквитки“ (cookies).

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се поместват на персоналния компютър, лаптоп, таблет или смартфон на потребителя от посетения уеб сайт и се използват за осигуряване на по-ефективното функциониране на дадения уеб сайт.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"  може да използва „бисквитки“ за подобряване на функционалността и за приспособяване на платформата към конкретните нужди на потребителите, за подобряване на работата на потребителите с модулите, за получаване на обратна информация за удовлетвореността на потребителите и за комуникиране с потребителите и на други места в Интернет пространството.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" спазва стриктно политиката на бисквитките на Moodle Pty Ltd. и използва същите бисквитки, които са описани в официалната страница на Moodle Pty Ltd.

Уеб браузърите, с които се зарежда Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", позволяват изтриване на всички „бисквитки“ по всяко едно време. За да бъде извършена тази операция, всеки потребител може да влезе в настройките на съответния браузър и изтрие менюто със съхранените бисквитки. Ако бисквитките бъдат изтрити, тогава някои от функциите на платформата може вече да не бъдат достъпни за потребителя.

Цел

Assessment data

Обработка и оценка на данните на потребителите в платформата за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"!

Официална страница на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" по отношение на защитата на личните данни.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика по защита на личните данни, утвърдена със Заповед № РД-10-1074/25.05.18 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Шуменският университет поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Като субект на лични данни Вие имате права, които са подробно описани в нашата Декларация за поверителност на личните данни.

Искането за упражняване на Вашите права се осъществява чрез попълване на Образец на форма за искане, която трябва да изпратите до нашето Длъжностно лице по защита на данните на посочените по-долу координати за връзка

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:

 • ИмеГоран Проданов
 • Адрес: България, гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Ректорат, каб. 116 Б
 • Телефон: 054 / 830 495 (вътр. 187)
 • Мобилен: 0899 906286
 • E-maildpo@shu.bg

====================================================================================================================================
Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" използва „Бисквитки“ (cookies).

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се поместват на персоналния компютър, лаптоп, таблет или смартфон на потребителя от посетения уеб сайт и се използват за осигуряване на по-ефективното функциониране на дадения уеб сайт.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"  може да използва „бисквитки“ за подобряване на функционалността и за приспособяване на платформата към конкретните нужди на потребителите, за подобряване на работата на потребителите с модулите, за получаване на обратна информация за удовлетвореността на потребителите и за комуникиране с потребителите и на други места в Интернет пространството.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" спазва стриктно политиката на бисквитките на Moodle Pty Ltd. и използва същите бисквитки, които са описани в официалната страница на Moodle Pty Ltd.

Уеб браузърите, с които се зарежда Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", позволяват изтриване на всички „бисквитки“ по всяко едно време. За да бъде извършена тази операция, всеки потребител може да влезе в настройките на съответния браузър и изтрие менюто със съхранените бисквитки. Ако бисквитките бъдат изтрити, тогава някои от функциите на платформата може вече да не бъдат достъпни за потребителя.
Период за съхраняване
1 години
Законосъобразно основание
Съгласие (GDPR Чл. 6.1(а)) Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели
Жизненоважни интереси (GDPR Чл. 6.1(г)) Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице
Задача от обществен интерес (GDPR Чл. 6.1(д)) Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора
Легитимни интереси (GDPR Чл. 6.1(е)) Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете
Причини за обработка на личните данни
Изрично съгласие (GDPR Чл. 9.2(а)) Субектът на данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни за една или повече конкретни цели, освен когато в правото на Съюза или правото на държава членка се предвижда, че посочената в параграф 1 забрана не може да бъде отменена от субекта на данни
Законните дейности на фондация, сдружение или друга структура с нестопанска цел (GDPR Чл. 9.2(г)) Обработването се извършва при подходящи гаранции в хода на законните дейности на фондация, сдружение или друга структура с нестопанска цел, с политическа, философска, религиозна или синдикална цел, при условие че обрабо­ тването е свързано единствено с членовете или бившите членове на тази структура или с лица, които поддържат редовни контакти с нея във връзка с нейните цели, и че личните данни не се разкриват без съгласието на субектите на данните
Данните са направени обществено достояние от субекта (GDPR Чл. 9.2(д)) Обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните
Важен обществен интерес (GDPR Чл. 9.2(ж)) Обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на основание правото на Съюза или правото на държава членка, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните
Архивиране в обществен интерес, за научни/исторически/статистически цели (GDPR Чл. 9.2(й)) Обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, на основание правото на Съюза или правото на държава членка, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните

Категории курсове

Категория

Course data

Данни за курса в платформата за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"!

Официална страница на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" по отношение на защитата на личните данни.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика по защита на личните данни, утвърдена със Заповед № РД-10-1074/25.05.18 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Шуменският университет поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Като субект на лични данни Вие имате права, които са подробно описани в нашата Декларация за поверителност на личните данни.

Искането за упражняване на Вашите права се осъществява чрез попълване на Образец на форма за искане, която трябва да изпратите до нашето Длъжностно лице по защита на данните на посочените по-долу координати за връзка

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:

 • Име: Горан Проданов
 • Адрес: България, гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Ректорат, каб. 116 Б
 • Телефон: 054 / 830 495 (вътр. 187)
 • Мобилен: 0899 906286
 • E-maildpo@shu.bg

====================================================================================================================================
Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" използва „Бисквитки“ (cookies).

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се поместват на персоналния компютър, лаптоп, таблет или смартфон на потребителя от посетения уеб сайт и се използват за осигуряване на по-ефективното функциониране на дадения уеб сайт.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"  може да използва „бисквитки“ за подобряване на функционалността и за приспособяване на платформата към конкретните нужди на потребителите, за подобряване на работата на потребителите с модулите, за получаване на обратна информация за удовлетвореността на потребителите и за комуникиране с потребителите и на други места в Интернет пространството.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" спазва стриктно политиката на бисквитките на Moodle Pty Ltd. и използва същите бисквитки, които са описани в официалната страница на Moodle Pty Ltd.

Уеб браузърите, с които се зарежда Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", позволяват изтриване на всички „бисквитки“ по всяко едно време. За да бъде извършена тази операция, всеки потребител може да влезе в настройките на съответния браузър и изтрие менюто със съхранените бисквитки. Ако бисквитките бъдат изтрити, тогава някои от функциите на платформата може вече да не бъдат достъпни за потребителя.

Цел

Assessment data

Обработка и оценка на данните на потребителите в платформата за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"!

Официална страница на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" по отношение на защитата на личните данни.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика по защита на личните данни, утвърдена със Заповед № РД-10-1074/25.05.18 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Шуменският университет поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Като субект на лични данни Вие имате права, които са подробно описани в нашата Декларация за поверителност на личните данни.

Искането за упражняване на Вашите права се осъществява чрез попълване на Образец на форма за искане, която трябва да изпратите до нашето Длъжностно лице по защита на данните на посочените по-долу координати за връзка

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:

 • ИмеГоран Проданов
 • Адрес: България, гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Ректорат, каб. 116 Б
 • Телефон: 054 / 830 495 (вътр. 187)
 • Мобилен: 0899 906286
 • E-maildpo@shu.bg

====================================================================================================================================
Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" използва „Бисквитки“ (cookies).

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се поместват на персоналния компютър, лаптоп, таблет или смартфон на потребителя от посетения уеб сайт и се използват за осигуряване на по-ефективното функциониране на дадения уеб сайт.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"  може да използва „бисквитки“ за подобряване на функционалността и за приспособяване на платформата към конкретните нужди на потребителите, за подобряване на работата на потребителите с модулите, за получаване на обратна информация за удовлетвореността на потребителите и за комуникиране с потребителите и на други места в Интернет пространството.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" спазва стриктно политиката на бисквитките на Moodle Pty Ltd. и използва същите бисквитки, които са описани в официалната страница на Moodle Pty Ltd.

Уеб браузърите, с които се зарежда Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", позволяват изтриване на всички „бисквитки“ по всяко едно време. За да бъде извършена тази операция, всеки потребител може да влезе в настройките на съответния браузър и изтрие менюто със съхранените бисквитки. Ако бисквитките бъдат изтрити, тогава някои от функциите на платформата може вече да не бъдат достъпни за потребителя.
Период за съхраняване
1 години
Законосъобразно основание
Съгласие (GDPR Чл. 6.1(а)) Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели
Жизненоважни интереси (GDPR Чл. 6.1(г)) Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице
Задача от обществен интерес (GDPR Чл. 6.1(д)) Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора
Легитимни интереси (GDPR Чл. 6.1(е)) Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете
Причини за обработка на личните данни
Изрично съгласие (GDPR Чл. 9.2(а)) Субектът на данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни за една или повече конкретни цели, освен когато в правото на Съюза или правото на държава членка се предвижда, че посочената в параграф 1 забрана не може да бъде отменена от субекта на данни
Законните дейности на фондация, сдружение или друга структура с нестопанска цел (GDPR Чл. 9.2(г)) Обработването се извършва при подходящи гаранции в хода на законните дейности на фондация, сдружение или друга структура с нестопанска цел, с политическа, философска, религиозна или синдикална цел, при условие че обрабо­ тването е свързано единствено с членовете или бившите членове на тази структура или с лица, които поддържат редовни контакти с нея във връзка с нейните цели, и че личните данни не се разкриват без съгласието на субектите на данните
Данните са направени обществено достояние от субекта (GDPR Чл. 9.2(д)) Обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните
Важен обществен интерес (GDPR Чл. 9.2(ж)) Обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на основание правото на Съюза или правото на държава членка, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните
Архивиране в обществен интерес, за научни/исторически/статистически цели (GDPR Чл. 9.2(й)) Обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, на основание правото на Съюза или правото на държава членка, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните

Курсове

Категория

Course data

Данни за курса в платформата за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"!

Официална страница на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" по отношение на защитата на личните данни.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика по защита на личните данни, утвърдена със Заповед № РД-10-1074/25.05.18 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Шуменският университет поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Като субект на лични данни Вие имате права, които са подробно описани в нашата Декларация за поверителност на личните данни.

Искането за упражняване на Вашите права се осъществява чрез попълване на Образец на форма за искане, която трябва да изпратите до нашето Длъжностно лице по защита на данните на посочените по-долу координати за връзка

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:

 • Име: Горан Проданов
 • Адрес: България, гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Ректорат, каб. 116 Б
 • Телефон: 054 / 830 495 (вътр. 187)
 • Мобилен: 0899 906286
 • E-maildpo@shu.bg

====================================================================================================================================
Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" използва „Бисквитки“ (cookies).

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се поместват на персоналния компютър, лаптоп, таблет или смартфон на потребителя от посетения уеб сайт и се използват за осигуряване на по-ефективното функциониране на дадения уеб сайт.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"  може да използва „бисквитки“ за подобряване на функционалността и за приспособяване на платформата към конкретните нужди на потребителите, за подобряване на работата на потребителите с модулите, за получаване на обратна информация за удовлетвореността на потребителите и за комуникиране с потребителите и на други места в Интернет пространството.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" спазва стриктно политиката на бисквитките на Moodle Pty Ltd. и използва същите бисквитки, които са описани в официалната страница на Moodle Pty Ltd.

Уеб браузърите, с които се зарежда Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", позволяват изтриване на всички „бисквитки“ по всяко едно време. За да бъде извършена тази операция, всеки потребител може да влезе в настройките на съответния браузър и изтрие менюто със съхранените бисквитки. Ако бисквитките бъдат изтрити, тогава някои от функциите на платформата може вече да не бъдат достъпни за потребителя.

Цел

Assessment data

Обработка и оценка на данните на потребителите в платформата за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"!

Официална страница на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" по отношение на защитата на личните данни.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика по защита на личните данни, утвърдена със Заповед № РД-10-1074/25.05.18 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Шуменският университет поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Като субект на лични данни Вие имате права, които са подробно описани в нашата Декларация за поверителност на личните данни.

Искането за упражняване на Вашите права се осъществява чрез попълване на Образец на форма за искане, която трябва да изпратите до нашето Длъжностно лице по защита на данните на посочените по-долу координати за връзка

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:

 • ИмеГоран Проданов
 • Адрес: България, гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Ректорат, каб. 116 Б
 • Телефон: 054 / 830 495 (вътр. 187)
 • Мобилен: 0899 906286
 • E-maildpo@shu.bg

====================================================================================================================================
Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" използва „Бисквитки“ (cookies).

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се поместват на персоналния компютър, лаптоп, таблет или смартфон на потребителя от посетения уеб сайт и се използват за осигуряване на по-ефективното функциониране на дадения уеб сайт.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"  може да използва „бисквитки“ за подобряване на функционалността и за приспособяване на платформата към конкретните нужди на потребителите, за подобряване на работата на потребителите с модулите, за получаване на обратна информация за удовлетвореността на потребителите и за комуникиране с потребителите и на други места в Интернет пространството.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" спазва стриктно политиката на бисквитките на Moodle Pty Ltd. и използва същите бисквитки, които са описани в официалната страница на Moodle Pty Ltd.

Уеб браузърите, с които се зарежда Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", позволяват изтриване на всички „бисквитки“ по всяко едно време. За да бъде извършена тази операция, всеки потребител може да влезе в настройките на съответния браузър и изтрие менюто със съхранените бисквитки. Ако бисквитките бъдат изтрити, тогава някои от функциите на платформата може вече да не бъдат достъпни за потребителя.
Период за съхраняване
1 години
Законосъобразно основание
Съгласие (GDPR Чл. 6.1(а)) Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели
Жизненоважни интереси (GDPR Чл. 6.1(г)) Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице
Задача от обществен интерес (GDPR Чл. 6.1(д)) Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора
Легитимни интереси (GDPR Чл. 6.1(е)) Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете
Причини за обработка на личните данни
Изрично съгласие (GDPR Чл. 9.2(а)) Субектът на данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни за една или повече конкретни цели, освен когато в правото на Съюза или правото на държава членка се предвижда, че посочената в параграф 1 забрана не може да бъде отменена от субекта на данни
Законните дейности на фондация, сдружение или друга структура с нестопанска цел (GDPR Чл. 9.2(г)) Обработването се извършва при подходящи гаранции в хода на законните дейности на фондация, сдружение или друга структура с нестопанска цел, с политическа, философска, религиозна или синдикална цел, при условие че обрабо­ тването е свързано единствено с членовете или бившите членове на тази структура или с лица, които поддържат редовни контакти с нея във връзка с нейните цели, и че личните данни не се разкриват без съгласието на субектите на данните
Данните са направени обществено достояние от субекта (GDPR Чл. 9.2(д)) Обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните
Важен обществен интерес (GDPR Чл. 9.2(ж)) Обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на основание правото на Съюза или правото на държава членка, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните
Архивиране в обществен интерес, за научни/исторически/статистически цели (GDPR Чл. 9.2(й)) Обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, на основание правото на Съюза или правото на държава членка, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните

Модули за дейности

Категория

Course data

Данни за курса в платформата за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"!

Официална страница на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" по отношение на защитата на личните данни.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика по защита на личните данни, утвърдена със Заповед № РД-10-1074/25.05.18 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Шуменският университет поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Като субект на лични данни Вие имате права, които са подробно описани в нашата Декларация за поверителност на личните данни.

Искането за упражняване на Вашите права се осъществява чрез попълване на Образец на форма за искане, която трябва да изпратите до нашето Длъжностно лице по защита на данните на посочените по-долу координати за връзка

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:

 • Име: Горан Проданов
 • Адрес: България, гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Ректорат, каб. 116 Б
 • Телефон: 054 / 830 495 (вътр. 187)
 • Мобилен: 0899 906286
 • E-maildpo@shu.bg

====================================================================================================================================
Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" използва „Бисквитки“ (cookies).

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се поместват на персоналния компютър, лаптоп, таблет или смартфон на потребителя от посетения уеб сайт и се използват за осигуряване на по-ефективното функциониране на дадения уеб сайт.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"  може да използва „бисквитки“ за подобряване на функционалността и за приспособяване на платформата към конкретните нужди на потребителите, за подобряване на работата на потребителите с модулите, за получаване на обратна информация за удовлетвореността на потребителите и за комуникиране с потребителите и на други места в Интернет пространството.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" спазва стриктно политиката на бисквитките на Moodle Pty Ltd. и използва същите бисквитки, които са описани в официалната страница на Moodle Pty Ltd.

Уеб браузърите, с които се зарежда Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", позволяват изтриване на всички „бисквитки“ по всяко едно време. За да бъде извършена тази операция, всеки потребител може да влезе в настройките на съответния браузър и изтрие менюто със съхранените бисквитки. Ако бисквитките бъдат изтрити, тогава някои от функциите на платформата може вече да не бъдат достъпни за потребителя.

Цел

Assessment data

Обработка и оценка на данните на потребителите в платформата за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"!

Официална страница на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" по отношение на защитата на личните данни.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика по защита на личните данни, утвърдена със Заповед № РД-10-1074/25.05.18 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Шуменският университет поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Като субект на лични данни Вие имате права, които са подробно описани в нашата Декларация за поверителност на личните данни.

Искането за упражняване на Вашите права се осъществява чрез попълване на Образец на форма за искане, която трябва да изпратите до нашето Длъжностно лице по защита на данните на посочените по-долу координати за връзка

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:

 • ИмеГоран Проданов
 • Адрес: България, гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Ректорат, каб. 116 Б
 • Телефон: 054 / 830 495 (вътр. 187)
 • Мобилен: 0899 906286
 • E-maildpo@shu.bg

====================================================================================================================================
Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" използва „Бисквитки“ (cookies).

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се поместват на персоналния компютър, лаптоп, таблет или смартфон на потребителя от посетения уеб сайт и се използват за осигуряване на по-ефективното функциониране на дадения уеб сайт.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"  може да използва „бисквитки“ за подобряване на функционалността и за приспособяване на платформата към конкретните нужди на потребителите, за подобряване на работата на потребителите с модулите, за получаване на обратна информация за удовлетвореността на потребителите и за комуникиране с потребителите и на други места в Интернет пространството.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" спазва стриктно политиката на бисквитките на Moodle Pty Ltd. и използва същите бисквитки, които са описани в официалната страница на Moodle Pty Ltd.

Уеб браузърите, с които се зарежда Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", позволяват изтриване на всички „бисквитки“ по всяко едно време. За да бъде извършена тази операция, всеки потребител може да влезе в настройките на съответния браузър и изтрие менюто със съхранените бисквитки. Ако бисквитките бъдат изтрити, тогава някои от функциите на платформата може вече да не бъдат достъпни за потребителя.
Период за съхраняване
1 години
Законосъобразно основание
Съгласие (GDPR Чл. 6.1(а)) Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели
Жизненоважни интереси (GDPR Чл. 6.1(г)) Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице
Задача от обществен интерес (GDPR Чл. 6.1(д)) Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора
Легитимни интереси (GDPR Чл. 6.1(е)) Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете
Причини за обработка на личните данни
Изрично съгласие (GDPR Чл. 9.2(а)) Субектът на данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни за една или повече конкретни цели, освен когато в правото на Съюза или правото на държава членка се предвижда, че посочената в параграф 1 забрана не може да бъде отменена от субекта на данни
Законните дейности на фондация, сдружение или друга структура с нестопанска цел (GDPR Чл. 9.2(г)) Обработването се извършва при подходящи гаранции в хода на законните дейности на фондация, сдружение или друга структура с нестопанска цел, с политическа, философска, религиозна или синдикална цел, при условие че обрабо­ тването е свързано единствено с членовете или бившите членове на тази структура или с лица, които поддържат редовни контакти с нея във връзка с нейните цели, и че личните данни не се разкриват без съгласието на субектите на данните
Данните са направени обществено достояние от субекта (GDPR Чл. 9.2(д)) Обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните
Важен обществен интерес (GDPR Чл. 9.2(ж)) Обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на основание правото на Съюза или правото на държава членка, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните
Архивиране в обществен интерес, за научни/исторически/статистически цели (GDPR Чл. 9.2(й)) Обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, на основание правото на Съюза или правото на държава членка, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните

Блокове

Категория

Course data

Данни за курса в платформата за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"!

Официална страница на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" по отношение на защитата на личните данни.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика по защита на личните данни, утвърдена със Заповед № РД-10-1074/25.05.18 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Шуменският университет поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Като субект на лични данни Вие имате права, които са подробно описани в нашата Декларация за поверителност на личните данни.

Искането за упражняване на Вашите права се осъществява чрез попълване на Образец на форма за искане, която трябва да изпратите до нашето Длъжностно лице по защита на данните на посочените по-долу координати за връзка

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:

 • Име: Горан Проданов
 • Адрес: България, гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Ректорат, каб. 116 Б
 • Телефон: 054 / 830 495 (вътр. 187)
 • Мобилен: 0899 906286
 • E-maildpo@shu.bg

====================================================================================================================================
Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" използва „Бисквитки“ (cookies).

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се поместват на персоналния компютър, лаптоп, таблет или смартфон на потребителя от посетения уеб сайт и се използват за осигуряване на по-ефективното функциониране на дадения уеб сайт.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"  може да използва „бисквитки“ за подобряване на функционалността и за приспособяване на платформата към конкретните нужди на потребителите, за подобряване на работата на потребителите с модулите, за получаване на обратна информация за удовлетвореността на потребителите и за комуникиране с потребителите и на други места в Интернет пространството.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" спазва стриктно политиката на бисквитките на Moodle Pty Ltd. и използва същите бисквитки, които са описани в официалната страница на Moodle Pty Ltd.

Уеб браузърите, с които се зарежда Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", позволяват изтриване на всички „бисквитки“ по всяко едно време. За да бъде извършена тази операция, всеки потребител може да влезе в настройките на съответния браузър и изтрие менюто със съхранените бисквитки. Ако бисквитките бъдат изтрити, тогава някои от функциите на платформата може вече да не бъдат достъпни за потребителя.

Цел

Assessment data

Обработка и оценка на данните на потребителите в платформата за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"!

Официална страница на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" по отношение на защитата на личните данни.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика по защита на личните данни, утвърдена със Заповед № РД-10-1074/25.05.18 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Шуменският университет поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Като субект на лични данни Вие имате права, които са подробно описани в нашата Декларация за поверителност на личните данни.

Искането за упражняване на Вашите права се осъществява чрез попълване на Образец на форма за искане, която трябва да изпратите до нашето Длъжностно лице по защита на данните на посочените по-долу координати за връзка

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:

 • ИмеГоран Проданов
 • Адрес: България, гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Ректорат, каб. 116 Б
 • Телефон: 054 / 830 495 (вътр. 187)
 • Мобилен: 0899 906286
 • E-maildpo@shu.bg

====================================================================================================================================
Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" използва „Бисквитки“ (cookies).

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се поместват на персоналния компютър, лаптоп, таблет или смартфон на потребителя от посетения уеб сайт и се използват за осигуряване на по-ефективното функциониране на дадения уеб сайт.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"  може да използва „бисквитки“ за подобряване на функционалността и за приспособяване на платформата към конкретните нужди на потребителите, за подобряване на работата на потребителите с модулите, за получаване на обратна информация за удовлетвореността на потребителите и за комуникиране с потребителите и на други места в Интернет пространството.

Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" спазва стриктно политиката на бисквитките на Moodle Pty Ltd. и използва същите бисквитки, които са описани в официалната страница на Moodle Pty Ltd.

Уеб браузърите, с които се зарежда Платформа за обучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", позволяват изтриване на всички „бисквитки“ по всяко едно време. За да бъде извършена тази операция, всеки потребител може да влезе в настройките на съответния браузър и изтрие менюто със съхранените бисквитки. Ако бисквитките бъдат изтрити, тогава някои от функциите на платформата може вече да не бъдат достъпни за потребителя.
Период за съхраняване
1 години
Законосъобразно основание
Съгласие (GDPR Чл. 6.1(а)) Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели
Жизненоважни интереси (GDPR Чл. 6.1(г)) Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице
Задача от обществен интерес (GDPR Чл. 6.1(д)) Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора
Легитимни интереси (GDPR Чл. 6.1(е)) Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете
Причини за обработка на личните данни
Изрично съгласие (GDPR Чл. 9.2(а)) Субектът на данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни за една или повече конкретни цели, освен когато в правото на Съюза или правото на държава членка се предвижда, че посочената в параграф 1 забрана не може да бъде отменена от субекта на данни
Законните дейности на фондация, сдружение или друга структура с нестопанска цел (GDPR Чл. 9.2(г)) Обработването се извършва при подходящи гаранции в хода на законните дейности на фондация, сдружение или друга структура с нестопанска цел, с политическа, философска, религиозна или синдикална цел, при условие че обрабо­ тването е свързано единствено с членовете или бившите членове на тази структура или с лица, които поддържат редовни контакти с нея във връзка с нейните цели, и че личните данни не се разкриват без съгласието на субектите на данните
Данните са направени обществено достояние от субекта (GDPR Чл. 9.2(д)) Обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните
Важен обществен интерес (GDPR Чл. 9.2(ж)) Обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на основание правото на Съюза или правото на държава членка, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните
Архивиране в обществен интерес, за научни/исторически/статистически цели (GDPR Чл. 9.2(й)) Обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, на основание правото на Съюза или правото на държава членка, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните